Vad får människor att bli onda?

18th March 2016  By Melody Sundberg
0


Tortyr utövas ofta i förtryckets fotspår. Även om metoderna och orsakerna kan variera, står en sak klar: Att tortyr utförs är vanligt, och det är många som utsätts för dess fasor.

Tortyr har brukats sedan den medeltida och tidigt moderna tiden. Så småningom förbjöds det av europeiska regeringar, då det visade sig att det inte var ett pålitligt tillvägagångssätt för att få fram erkännanden. Utövandet blev senare fördömt av Förenta Nationernas Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter. Enligt Amnesty International har 156 länder skrivit under Förenta Nationernas Konvention mot tortyr. Men trots dessa åtgärder finns tortyr kvar som ett vanligt förekommande sätt att hota, tvinga och straffa.

Många berättelser har publicerats hos Untold Stories, berättelser från de som personligen utsatts för kränkningar av mänskliga rättigheter. Från första gången jag hörde en av dessa berättelser, har tortyren funnits där.  Vännerna till Jomanex, medlemmar av bloggruppen Zone 9, utsattes för tortyr för att ha bloggat om mänskliga rättigheter. Caalaa, en poet, utstod extrem tortyr för att ha skrivit poesi om Oromofolket. Zelalem, Yonatan och Bahiru torterades i fängelset där de är hållna för att ha ansökt till ett träningsprogram i digital säkerhet, som aldrig ägde rum. Där yttrandefrihet inskränks använder förtryckarna tortyr som ett medel för att hålla folket i tystnad.

Där yttrandefrihet inskränks använder förtryckarna tortyr som ett medel för att hålla folket i tystnad.

Där tortyr utförs finns också en torterare. I många fall är torterarna förhörsledare, militärer, fängelsevakter eller andra säkerhetspersoner. Varför begår de sådana grymma handlingar? Föddes de onda – eller har de blivit onda? För en tid sedan ställde jag en fråga i sociala medier: “Varför blir vissa människor onda?” Materialism, fruktan, längtan efter makt, girighet och svaghet var några av svaren jag fick. Kanske förklarar materialism och girighet några av orsakerna, men jag är säker på att det finns fler.

Enligt forskning finns många orsaker till varför tortyr fortfarande utförs. En är att det fortsätter att rättfärdigas. Vissa människor ses som “fiender”. Dessa “fiender” avhumaniseras av torterarna, som hävdar att dessa personer är skyldiga. En annan orsak är fängelseförhållanden. Isolering eller frånvaro av oberoende hälsokontroller gör det lättare för torterarna att fortsätta. En tredje orsak är stark respekt gentemot auktoriteter och att torterarna lyder dem utan att ifrågasätta. Men den huvudsakliga orsaken är förstås den person eller de personer som begår handlingen: Torteraren och hans eller hennes auktoritet.

För att stoppa tortyr tror jag att vi på riktigt måste förstå varför det händer. Vi måste förstå varför vissa människor blir torterare medan andra aldrig skulle begå sådana handlingar. Kanske ligger svaret i den mänskliga psykologin.

Untold Stories kommer nu att sätta tortyr i fokus mer än någonsin. Under våren kommer vi att publicera en artikelserie som fördjupar sig i hur de psykologiska vetenskaperna förklarar varför vissa människor utför tortyr. Artiklarna kommer att berätta om hur auktoriteter och grupptryck kan förmå människor att överge sin känsla av moral, hur torterare tränas och hur deras offer avhumaniseras. Kort sagt: Det är dags att förstå ondskans psykologi.

Under tiden är du välkommen att diskutera följande fråga i kommentarsfältet nedan:

Vad får vissa människor att bli onda?

Översättning från engelska av Saga Norrby

 
Melody Sundberg
Project manager of Untold Stories. Photographer and artist. Educated in Psychology.You might also like
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


More Story
Zelalem Workagegnehu: Den ödmjuka aktivisten När man för första gången träffar Zelalem kan man genast beskriva honom som en ödmjuk man. Det är en åsikt som delas...