Tre år av orättvisa – Vi vill ha frihet för Mahmoud Abu Zeid “Shawkan”

9th November 2016  By CiLuna 
0


Mahmoud Abu Zeid, mer känd som “Shawkan”, är en 28-årig egyptisk fotograf. Han tog bilder av det dagliga livet i Egypten inklusive festivaler och gatuliv. Under början av arabiska våren fotograferade han också politiska protester. Shawkan har nu suttit fängslad i tre år utan rättegång eller dom. Det här är hans berättelse.

Shawkan jobbade som frilansfotograf och bidrog till fotobyråerna Demotix och Corbis. Hans fotografier var med i många välkända och högt ansedda tidningar och tidskrifter, så som den tyska tidningen Die Zeit och tidskriften US Time.

Den 14 augusti 2013 kommer att bli ihågkommen som en betydelsefull dag i Egyptens historia, men också som en avgörande dag för den unge fotografen Shawkan – en dag som förändrade hans liv. För att förklara vad som hände denna dag måste jag gå längre tillbaka i Egyptens moderna historia. Veckorna och månaderna innan den 14 augusti 2013 var speciella tider.

Den 30 juni 2012 blev Mohammed Morsi, en kandidat i det Muslimska brödraskapet, vald till Egyptens president. Han var den första demokratiskt valda statschefen i Egypten. I november utfärdade han ett konstitutionellt påbud som utökade hans befogenheter som president, vilket innebar att hans agerande inte kunde ifrågasättas av domstolarna. Den 22 november 2012 började miljontals människor protestera mot Mohammed Morsi. Dessa protester fortsatte under resten av 2012 och första halvan av 2013. Det kom snart klagomål om åtal mot journalister och icke-våldsamma protestanter.

Den 30 juni 2013 krävde utbredda protester Mohammed Morsis avgång. Tre dagar senare blev han avlägsnad från sitt uppdrag av en koalition ledd av den egyptiska arméchefen general Abdel Fattah el-Sisi. Under veckorna efter 3 juli 2013 protesterade anhängare till den avsatte presidenten och ockuperade två platser i Kairo: torget al-Nahda och framförallt moskén Rabaa al-Adwiya. De begärde återinförandet av Mohammed Morsi som president. Det gjordes en räd mot dessa ockuperade platser den 14 augusti 2013. Polisen öppnade eld mot demonstranterna och alla andra som råkade vara på plats, och dödade förmodligen mer än 1000 människor. Tusentals blev skadade och tusentals blev arresterade.

Shawkan jobbade den här dagen på uppdrag av Demotix. Klockan nio på morgonen anlände han vid polisens avspärrningar som omgav torget Rabaa. Han identifierade sig för polisen sig som fotojournalist, och blev genast arresterad. Den franske fotojournalisten Louis Jammes och den amerikanske journalisten Mike Giglio blev arresterade samtidigt. De fick handfängsel och de blev tillsammans med några andra förda till ett av Kairos stadium. Louis Jammes och Mike Giglio släpptes efter några timmar, men Shawkan hölls kvar i arrest. Han fördes till en polisstation och förhördes.

 

Orättvisans Tidslinje

16 augusti 2013: Shawkan blir förhörd av åklagaren utan att en advokat närvarar.

20 augusti 2013: Förflyttning av Shawkan till fängelset Abu Zabaal. Han blir slagen och sparkad av tjänstemän.

December 2013: Förflyttning till Torafängelset. Hans arrest pågår och förlängs med jämna mellanrum (var 45:e dag).

9 februari 2015: Shawkan blir förhörd av inrikesministern angående ett brev han skrivit, och som publicerades på Facebook-sidan Freedom for Shawkan.

11 augusti 2015: Åklagaren hänvisar Shawkan och 400 andra till brottmålsdomstolar. Shawkans advokat blir först inte informerad utvecklingen, men får veta detta senare. Han nekas sedan tillgång till viktiga dokument och information om anklagelserna, antalet tilltalade och relevanta bestämmelser i strafflagen.

12 december 2015: Rättegången mot Shawkan, tillsammans med 738 andra svaranden (inklusive ledare för Muslimska brödraskapet), är tänkt att börja. Shawkan är den enda journalisten bland de svarande. Rättegången skjuts upp till februari 2016 eftersom rättssalen inte är tillräckligt stor för alla svarande.

5 februari 2016: Shawkan sätts i isoleringscell på grund av att han påstås ha en mobiltelefon. En av de andra fångarna säger till vakterna att det är hans, men fängelset insisterar på att straffa Shawkan. Detta är hur Twitterkontot som stödjer Shawkan beskriver isoleringscellen:

shawkan3

shawkan4

 

 

 

 

 

 

 

6 februari 2016: Rättegången skjuts återigen upp på grund av brist på utrymme för alla svarande.

26 mars 2016: Rättegången mot Shawkan (och 738 andra svaranden) börjar. Shawkan står nu inför specifika anklagelser som inkluderar:

“anslutning till kriminellt gäng”, “mord”, “mordförsök”, “medverkan i en sammankomst med syfte att hota och skapa terror och utsätta människors liv för fara”, “förhindrande av allmännyttiga verksamheter”, “störtande av regimen genom att bruka våld, en styrkedemonstration och med hot om våld”, “motstånd av myndigheterna”, “hindrande av genomförandet av lagar, övervakning”, “störande av allmän frid”.

Shawkan nekar till alla anklagelser. Om han döms, riskerar han dödsstraff. Rättegången ajourneras till den 23 april för att försvarsadvokaterna ska få dokumenten och kunna förbereda försvaret.

23 april 2016: Rättegången skjuts upp till den 10 maj eftersom en av de svarande inte förs till rättssalen.

10 maj 2016: Rättegången skjuts upp till den 17 maj för att möjliggöra för åklagarsidan att ta med fysiska bevis till rättssalen.

17 maj 2016: Rättegången skjuts återigen upp, till den 21 maj.

21 maj 2016: Förhandling äger rum. Shawkan har en chans att tilltala domaren och förklarar att han bara gjorde sitt jobb som fotojournalist när han blev arresterad. Rättegången ajourneras till den 28 juni 2016 för att möjliggöra för försvarsadvokaten att titta på ytterligare material som åklagaren presenterat (bl a tekniska dokument, men också filmer och USB-minnen).

28 juni 2016: Rättegången skjuts upp till den 9 augusti, eftersom Shawkan och andra svarande inte befann sig i domstolen. På grund av säkerhetsskäl hade de inte förflyttats från fängelset.

9 augusti 2016: Under förhandlingen anklagar försvarsadvokaterna för några av de svarande den biträdande inrikesministern för att ha torterat dem. De kräver att utredningar görs. Rättegången ajourneras igen, och kommer att fortsätta den 6 september.

 

Vidta åtgärder för Shawkan!

Amnesty International övervakar Shawkans fall och har utfärdat en blixtaktion (Urgent Action 243/14) med flera uppdateringar under de senaste åren. Shawkan är en samvetsfånge. Anklagelserna mot Shawkan är uppdiktade och han är arresterad och åtalad för sitt journalistiska arbete och för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrandefrihet. Genom att gripa och kvarhålla Shawkan bryter Egypten inte bara mot internationell lag, utan också mot landets egna lagar. I enlighet med Art. 134 i Egyptian Code for Criminal Procedures, får en häktning inte överstiga två år (detta gäller om det föregivna brottet kan bestraffas med livstids fängelse eller dödsstraff, i annat fall är tillåten häktning kortare). Om två år har passerat måste den kvarhållne släppas. Trots dessa lagar var den 14 augusti den tredje årsdagen sedan Shawkans arrestering.

Shawkans situation är mycket svår. Shawkan beskrev arresteringen och vad som hände på polisstationen i ett brev han skrev den 5 mars 2015. Han och andra blev svårt misshandlade och sparkades flertalet gånger. Han beskriver också de överfulla och smutsiga cellerna och hopplösheten han känner. Sedan arresteringen har Shawkans hälsa försämrats. Han diagnostiserades med hepatit C, men nekas medicinering. Han är dessutom deprimerad, äter knappt, och lider av blodbrist och sömnlöshet. Hans familj och hans advokater har om och om igen försökt att få honom frigiven av medicinska skäl. Hittills har det inte lyckats.

Därför uppmanar jag er att vidta åtgärder för Shawkan. Gör hans fall känt för världen. Om du använder sociala medier, vänligen stöd honom på Facebook och Twitter och använd hashtagen #FreeShawkan.

Det finns för närvarande tre namninsamlingar för Shawkan. Snälla, skriv under dem och dela dem mycket:

Andra fall då journalister gripits i Egypten, så som fallen med Mohammed Fadel Fahmy, Baher Mohammed och Peter Greste som arbetade för Al-Jazeera, visade att allmänhetens uppmärksamhet och påtryckning leder till resultat – men om du fortfarande tvivlar på om din namnunderskrift eller aktivism ändrar något, vill jag avsluta med några rader från ett brev Shawkan skrev den 1 december 2015:

“Jag är ledsen att behöva säga att “jag har blivit en person full av hopplöshet.”

Detta är mitt nya jag. Emellertid fortsätter jag att motarbeta mitt nya jag på grund av er och bara på grund av alla er, alla människor och alla supportrar som står vid min sida.

Ni får mig att känna att jag inte är ensam. Ni har alla blivit min styrka och energi, och utan er alla kan jag inte gå igenom detta.

Jag vill skicka min djupa kärlek och respekt och uppskattning för allt ni gör för mig. Jag känner mig så lycklig över att ha så vänliga människor som ni. Och det är sannerligen min ära att få räkna er som mina vänner.

FORTSÄTT SKRIKA, JOURNALISM ÄR INTE ETT BROTT!”

Översättning från engelska av Lina Fröjd Gustafsson.

You might also like
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


More Story
New Movement in Ogaden: Somali Region Justice and Democracy Movement (SRJDM) Reports of serious human rights violations are continuously coming from Ogaden, a large region in eastern Ethiopia. A new...